30% OFF
چی میشه اگه

کتاب چی می شه اگه؟: اگر تمام زمین و تمام اجسام زمینی ناگهان از چرخیدن بازایستند، اما جو زمین با سرعت سابق به حرکت خود ادامه دهد چه می شود؟ اگر تمام انسان ها هم زمان یک لیزر نشانگر به سمت ماه بگیرند،آیا رنگ ماه تغییر می یابد؟...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر