30% OFF
پیام فوری از مادر زمین

پیام فوری از مادر زمین:«زنان را گرد آورید» پیامی است از مادر زمین، اله ی مادر، آرکی تایپ، «نمونه اصلی» یا «کهن الگوی» مادر به دختران خود. این کلمات معرفتی شهودی را بازشناسی می کند یعنی «زمان آن فرا رسیده است. این پیام فراخوانی است از زن مقدس تا اصل زنانگی را اصل زنانگی را به سطح خودآگاهی برساند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر