30% OFF
مشتزن گمنام

هیچ کس به درستی او را نمی شناخت نه کسی از نام او و نشانش آگاه بود و نه می دانستند از کجا آمده و اهل کجاست. آنان حتی نمی دانستند چه سرنوشتی سبب کشانده شدن او بدین راه شده است...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر