30% OFF
دوقلوهای حیرت انگیز

دوقلو های از هم جدا نشدنی که به طور مبالغه آمیزی درباره شان صحبت شد در فصول پیشین کتاب به روی صحنه آمدند. نامه آنان که درخواست اتاق و غذا داشتند به دست خانم بتسی کوپر رسید و دخترش روونا که از چنین واقعه ای در خانه شان از خوشحالی می رقصید، دیوانه وار شیفته خواندن نامه آنها بود....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر