30% OFF
پرندگان

در شب ششم ماه مارس1867 بر روی یکی از ساختمان های نیمه ویران شهر اورنگ آباد اطلاعیه ای چسبانده شدکه متن آن این چنین بود:(هرکس زنده یا مرده یکی از رهبران شورش سپاهیان هندی را تسلیم کند 2000 لیره جایزه می گیرد. وی نوا ب دندونیت نام دارد و به نام...مشهور است.)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر