30% OFF
برداشت مسلمانان از عدالت

کتاب برداشت مسلمانان از عدالت/ اثر پیش رو رو با ساختاری اندیشه ای، حاصل تلاش سی ساله نویسنده می باشد. هدف اصلی کتاب، پژوهشی نظام مند در آثار اندیشمندان برجسته مسلمان در دوره قدیم و جدید به عنوان تجربه مسلمانان از عدالت در پیوند با پویایی سیاسی و نهادهای تاریخ اسلام است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر