30% OFF
نظریه روح معنا در تفسیر قرآن

کتاب نظریه روح معنا در تفسیر قرآن/ درباره چگونگی فهم و تفسیر متشابهات قرآن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها، نظریه وضع الفاظ بر ارواح معانی یا به اختصار، نظریه روح معنا ست. طبق این نظریه ویژگی های مصادیق در اصل معنا دخالت ندارد، بلکه الفاظ بر روح یا گوهر مشترک بین مصادیق گوناگون وضع شده اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر