30% OFF
بچه های آوه زین

کتاب بچه های آوه زین: آن شب، آوه زین پر بود از سر و صدا. مردها که هشت نفر می شدند، تفنگ هاشان را دست گرفته بودند. از صورت و چشم هاشان خشم می بارید. توی کردها رسم بود که هر خانواده ای برای خودش تفنگی داشته باشد. هر کس تفنگی داشت، آورد. هر کس هم نداشت، رفت از سپاه بگیرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر