30% OFF
گاه خرد

کتاب گاه خرد: من اگر رند خراباتم و گر حافظ شهر/ این متاعم که تو می بینی و کمتر زینم/ دفتری که در دست دارید حاصل گفتگوی بالنسبه طولانی با همکار گرامیم جناب آقای دکتر حسین کلباسی است. بعضی دوستان دیگرم نیز مشارکتی داشته اند...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر