30% OFF
پک آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه1

کتاب آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه 1 : باب اندروز گفت :(صخره کوسه ها، شماره یک)؟خدایا، آخر این چه اسمی است؟/ باب روی سینه یک قایق تفریحی در کنار پدرش ایستاده بود. دو نفر از بهترین دوستانش، پیت کرنشاو و ژوپیتر جونز هم با او بودند...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر