30% OFF
نگاهم کن خیالم کن

کتاب نگاهم کن! خیالم کن: مرورم چند هزار عکس را برای گزیدن و برگزیدن چند ده تا از آنها برای «نگاهم کن! خیالم کن!» من را چنان با سیمای خونین دنیای امروز مواجه کرد که پس از هر گردشی و بازگشتن به میز کارم روان خود را افسرده و سیمای خود را خونین می دیدم. این حقیقت و واقعیت زندگی سیاسی و اجتماعی معاصر دنیای ماست. دنیایی که ما در ملتهب ترین منطقه ی آن زندگی می کنیم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر