25% OFF
تک گویی های مدرن برای مردان

کتاب تک گویی هایی مدرن برای مردان :انتخاب و ویراسته کریس سالت، حاوی گزینش مونولوگ هایی فنی از نماینامه هایی معروف است. امتخاب این مونولوگ ها بر اساس معیارهایی بوده تا هنرجویان بازیگری تئاتر بتوانند قابلیت ها و دانش خود نسبت به هنر بازیگری را بسنجند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر