25% OFF
در ستایش فلسفه

کتاب در ستایش فلسفه : فلسفه ها به لاک هایی می مانند که فیلسوفان در آن زیسته اند. لاک هایی که چندان از زندگی پنهان حیوان را نشان نمی دهند. در فراسوی نظریه های فیلسوفانه، فیلسوف بدون یعنی احساس ناهمخوانی حقیقت ها و با اینهمه همبسته بودنشان....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر