25% OFF
مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی: درمطالعات روان شناختی راهبر معمولا بر حسب گروهی که وی راهبری می کند، تعریف می شود؛ او فردی است که گروه را درجهت رسیدن به اهداف هدایت و کنترل می کند.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر