25% OFF
نگاهی کثرت گرایانه به رویکردها و روش شناسی ها

کتاب نگاهی کثرت گرایانه به رویکردها و روش شناسی ها/ این کتاب پژوهشی جدید و تاثیرگذار در حوزه علوم اجتماعی است و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را با مهم ترین رویکردها و روش های تحقیق در علوم اجتماعی آشنا می کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر