30% OFF
بانو و سگ ملوسش

داستانهای چخوف همه هشدار دهنده و در عین حال دارای لحنی آرام و خالی از هر گونه درس اخلاق و رفتار و تعیین وظیفه است. همه داستان ها و نمایشنامه هایش با بیانی ساده و روان و طبیعی نوشته شده است و در آنها احساس نارضایتمندی از زندگی را چنان که هست و آرزومندی زندگی را چنان که باید باشد؛ در دل خوانندگان و تماشاگران برانگیخته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر