20% OFF
جنایت و مکافات

کتاب جنایت و مکافات : غروب گرم یکی از روزهای اوایل ژوئیه جوانی از اتاق کوچک خود که آن را از ساکنان پس کوچه «س» اجاره کرده بود به کوچه گام نهاد و آهسته با حالتی تردید آمیز به سوی پل «ک» روان شد. هنگام گذشتن از پله ها از برخورد با صاحبخانه خود در امان مانده بود. اتاق کوچک او درست زیر سقف خانه بلتد پنج مرتبه ای واقع شده بود و بیشتر به گنجه می مانست تا محل اقامت ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر