30% OFF
خاستگاه آگاهی در فرو پاشی ذهن دوجایگاهی

کتاب خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن، فریبکاری هم ممکن است یکی از علل آگاهی باشد. ولی ما حتما باید هر گونه بحثی با این عنوان را با تفاوت گذاشتن بین فریبکاری ابزاری یا کوتاه مدت و فریبکاری دراز مدت که بهتر است خیانت خوانده شود شروع کنیم...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر