35% OFF
مردان مریخی زنان ونوسی

کتاب مردان مریخی زنان ونوسی/ هنگامی که زن احساسات خود را مستقیما با شوهرش در میان نمی گذارد و سعی می کند با طعنه و کنایه این احساسات را به همسرش منتقل کند در واقع ناخودآگاه زمینه را برای مشاجره با شوهرش فراهم کرده است. در این حالت او برای رساندن پیام مخالفتش به همسرش سوالات طعنه آمیزی را مطرح کرده و بی علاقگی و تنفر خود را به شوهرش انتقال می دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر