30% OFF
در پهنه تئاتر

کتاب در پهنه تئاتر : کتاب در پهنه تئاتر شامل شانزده مقاله از اندیشمندان ایرانی و خارجی است که بین سال های 1350 تا 1356 در ماهنامه رودکی به چاپ رسیده است. در این کتاب پژوهش هایی در باره تئاتر و گفتگوهایی با پیشکسوتان تئاتر چون : تئاتر و جامعه-آنتوان چخوف در پهنه تئاتر_آنجا که سخن بازمی ماند_نقد و منتقد در جهان تئات و ... آمده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر