30% OFF
نوع دوستی و یاری رسانی

کتاب نوع دوستی و یاری رسانی/ نوع دوستی اشاره به عملی دارد که به صورت داوطلبانه برای یاری رساندن به دیگران انجام می گیرد، بدون آن که انتظار دریافت هیچ نوع پاداشی ، به جز احساس رضایت از انجام دادن عمل مفید و جامعه پسندانه وجود داشته باشد. بر طبق این تعریف ، این که عملی نوع دوستانه باشد یا نباشد، بستگی به نیت و قصد فرد یاری رسان دارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر