30% OFF
تلماک

کتاب تلماک/فنلون : مانتور که با نگاهی آرام و مهر آمیز تلماک را که اینک سرشار از شور و شوقی والا به نبرد آزمودن بود می نگریست رشته ی سخن را بدین سان در دست گرفت:ای پسر اولیس من خرسندم که چنین انگیزش و افروزشی والا در تو برای دست یافتن به ناماوری و سرافرازی می بینم.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر