30% OFF
بودنبروک ها زوال یک خاندان

کتاب بودنبروک ها : بودنبروک ها نخستین کسانی نبودند که از راه می رسیدند. یکی دو خدمتکار سیر غذا خورده و یک پیشخدمت چاق و چله که یونیفرم به تن داشت با جنب و جوش بسیار به این سو و آن سو می رفتند و از خانواده هایی که با بچه های خود سر برخی میزها نشسته بودند، با غذای سرد، لیموناد، شیر و آبجو پذیرایی می کردند. ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر