30% OFF
مجموعه نامرئی 45 داستان کوتاه از26 نویسنده آلمانی

کتاب مجموعه نامرئی/ و اثر پر رنج به پایان رسید. شاید چندان خوب از کار درنیامد، اما به هر حال به پایان رسید. و چون کار پایان گرفت، نگاهش کن، به راستی که خوب هم بود. و از جان او، از عرصه موسیقی و پندار، آثار تازه ای سر برآورند، هیاکلی اثیری و نورانی که معجزه گون و آسمانی صفت، از سرچشمه پایان ناپذیری که موطنشان بود خبر می دادند. درست به سان صدف که آوای دریایی را که از آن صیدش کرده اند در دل خود دارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر