30% OFF
نمایشنامه نویسی عروسکی

نشانه های زبانی ما را به قراردادها و نه به داده های حقیقی ارجاع میدهند به این ترتیب آدمی قادر نخواهد بود کلماتی بیابد که بتوانند به طور قطع چیزی را بیان کنند در این صورت،این سوال مطرح میشود که در برقراری ارتباط و بیان اخساسات درونی توانایی زبان چقدر است؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر