25% OFF
جستاری در تراژدی یونان

کتاب جستاری در تراژدی یونان/ تراژدی یونان در همه ادوار بشری بحث برانگیز بوده است و در هر دوره ای منتقدان و مفسران در تلاش بوده اند جنبه های تاریکی از این کشف بزرگ جامعه بشری را آشکار کنند. این جستار نیز از این تلاش مستثنا نبوده است. این کتاب دربردارنده هشت فصل یا به بیان صحیح تر هشت مقاله مستقل است که می توان آنها را مجزا خواند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر