فرهنگ واژه های مصوب 7
کد شناسه :208582
فرهنگ واژه های مصوب 7

کتاب فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان/ دفتر هفتم/ بیست سال از تشکیل گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی می گذرد و این گروه در بیستمین سالگرد تشکیل خود با انتشار دفتر هفتم واژه های مصوب، با بیش 3700 واژه های مصوبات خود را از مرز بیست هزار واژه فراتر برد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر