راهنمای سنجش روانی ( 2 جلدی )
کد شناسه :208562
راهنمای سنجش روانی ( 2 جلدی )

کتاب راهنمای سنجش روانی 2 جلدی : نویسنده در تدوین این اثر، آزمون ‌ها را به عنوان یکی از چندین ابزار و روش سنجش روانی مورد توجه قرار داده و در عین حال به متخصصان توصیه کرده است که به هنگام تفسیر داده ‌های آزمون و توصیف خصائص آزمودنی نتایج را با سایر اطلاعاتی که از منابع و روش ‌های دیگر مانند مشاهده، مصاحبه، تاریخچه زندگی و... به دست می آید، یکپارچه کنند و توصیفی جامع و مبتنی بر اصول علمی از وی به عمل آورند. همچنین یادآور شده است که هدف سنجش روانی تنها به توصیف خصایص آزمودنی یا مراجع محدود نمی ‌شود، بلکه نتایج سنجش روانی باید به پیش‌ بینی درباره‌ وضعیت آینده، توصیه روش ‌های درمانی مناسب و پیش‌ آگهی اثر تدابیر درمانی منتهی شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر