30% OFF
برخورد درون تمدن ها

کتاب برخورد درون تمدن ها/ منازعات فرهنگی که اکنون در سراسر جهان جریان دارد، پدیده ای تازه نیست. این گونه منازعات به ویژه با انگیزه مذهبی یا از راه دستاویز قرار دادن مذهب، بسیار فراوانند. در اروپا یک ایمان واحد مسیحی به چندین فرقه تبدیل شد که به شدت با یکدیگر درگیر بودند...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر