30% OFF
برگه ها

کتاب برگه ها : مجموعه ای که در اینجا منتشر می شود به خود ویتگنشتاین باز می گردد. او قطعه های گوناگون را از نوشته های ماشین شده بریده و در جعبه ای با عنوان Zettel حفظ کرده یود ..

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر