30% OFF
درمان های شناختی رفتاری در کودکان و نوجوانان

برای یک درمانگر امری مشکل و ناخواسته است که هنگام طراحی ، کاربرد، و ارزشیابی برنامه هایی درمانی دیدگاهی غیر نظری داشته باشد. گرچه هیچ نظریه ی واحدی تمامی خصوصیات هیجانی ، فکری و عملکردی انسان را توضیح نمی دهد یا توجیه نمی کند، با این حال یک نظریه می تواند راهنمای مناسبی برای تمام دست اندرکاران درمانی باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر