30% OFF
درمان با عرفان

کتاب درمان با عرفان : کاربرد عرفان در التیام رنجهای روانی از دیرباز مورد توجه روان شناسان و روان پزشکان قرار گرفته است. اولین کسی که به این نکته اشاره کرد یونگ روان شناس و روان پزشک برجسته سویسی بود که اعلام داشت انسان قرن بیستم زیاده از حد عقلایی شده و تکیه افراطی به ضمیر آگاه نموده و نیروهای دیگر انسان از جمله ضمیر ناآگاه دست کم گرفته شده اند تا بدان حد که ارزشهای روحانی و غیرمادی انسان تحت الشعاع امور مادی و جسمانی قرار گرفته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر