30% OFF
درناامیدی بسی امیداست

کتاب در ناامیدی بسی امید است/ در ناامیدی بسی امید است، علاوه بر آنکه زیباییها و جذابیتهای خاص هر زندگینامه و اطرات نویسی ارزنده دیگری را دارد، و ما را به درون اروپای مرکزی و چکسلواکی و مناظر دلپذیر و فریبای مناطق جنگلی و کوهستانی آنجا و چگونگی زندگی و علایق مردم شهری و روستایی می کشد...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر