دیالکتیک هگل
کد شناسه :207994
دیالکتیک هگل

کتاب دیالکتیک هگل : گادامر مقاله های این کتاب را پس از سی سال پژوهش درباره دیالکتیک هگل نگاشته است. شناخت عمیق زبان و فلسفه یونان باستان و تسلط او بر زبان آلمانی و پیشینه فکری آن از امتیازهای وی در تفسیر آثار هگل است .....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر