30% OFF
قصه باربد

کتاب قصه باربد و بیست قصه دیگر از شاهنامه/ بناهای آباد گردد خراب ... ز باران و از تابش و آفتاب ... پی افکندو از نظم کاخی بلند ... که از باد و باران نیاید گزند... بر این نامه بر سالها بگذرد ... بخواند هران کس که دارد خرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر