30% OFF
ادبیات تطبیقی

کتاب ادبیات تطبیقی/ نویسنده در مقدمه کتاب چنین می نویسد:در میان ملت های جهان نمی توان چند ملت را پیدا کرد که میان ایشان همان ارتباط و تاثیر متقابلی که میان ملت های اسلامی برقرار شده،به وجود آمده باشد.پژوهش ادبی خود را در این کتاب به ملت های مسلمان یعنی تازیان،ایرانیان و ترکان اختصاص داده ام.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر