30% OFF
معرفت و امر قدسی

کتاب معرفت و امر قدسی : معرفت همیشه در شرق با امر قدسی و کمال روحانی توام بوده است. دانستن نهایتا یعنی تغییر و تبدل یافتن طی قرآیند شناخت همان گونه که سنت غربی در طول قرنها چنین بوده است. اما امانیزم و دنیوی سازی بعد از قرون وسطا که جدایی معرفت از هستی و تعقل از امر قدسی را شدت بخشید بر آن سایه افکند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر