30% OFF
یاددهی یادگیری برنامه ای

کتاب یاددهی یادگیری برنامه ای : به طور خلاصه می توان یاددهی یادگیری برنامه ای را با این عبارت تعریف کرد: تربیت و توالی طراحی شده ای از تجارب یادگیری که به طور عمده بر اساس رابطه محرک_پاسخ شکل گرفته و در زمینه ای خاص منجر به یادگیری شاگرد می شود. این تعریف اگر چه کامل نیست ولی با مشخص کردن بعضی از وجوه مهم یاددهی_یادگیری برنامه ای، ما را در رسیدن به هدف خود که توضیح چگونگی تهیه این نوع مواد آموزشی است یاری می دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر