30% OFF
سرطان اجتماعی فساد

کتاب سرطان اجتماعی فساد/ انسان اگر به تنهایی زندگی کند،‌ انجام برخی از کارها برایش دشوار است و نیاز به کمک دیگران دارد. با کمک متقابل،‌ کارها،‌ حتی گاه کارهای غیر ممکن برای تک تک افراد میسر می گردد. پیدایش اجتماعات و سپس اجتماعات و سپس جامعه به مفهوم وسیع تر نیز برای ارائه همین کارکرد بهتر به فرد فرد بوده اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر