30% OFF
قدم اول اندیشه های شرق دور

کتاب قدم اول/ اندیشه های شرق دور/ سامسارا زندانی است که در آن رنج و درد عادی است و فرار از آن از طریق طول های متمادی و توده های کارما میسر است. موشکا یا روشن بینی تنها نصیب عده معدودی می شود. تنها از راه شناخت غائی ماهیت حقیقی شخص یا آتمان شخص می تواند از سامسارا بگریزد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر