30% OFF
شما بیمار نیستید شما تشنه اید (آب)

کتاب شما بیمار نیستید شما تشنه اید (آب)/ غذاهایی که می خوریم محصول تغییر شکل انرژی حاصل از ویژگی های اولیه ی آب در تولید انرژی الکتریکی هستند. همه ی مووجودات زنده و در حال رشد، از جمله انسان ها، در نتیجه ی تولید انرژی ناشی از آب زنده می مانند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر