30% OFF
مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران

کتاب مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی در ایران/ دیرپایی سنت ها همان قدر نیازمند توضیح است که تحول و تغییر. ممکن است که مردم به دلیل میل عمومی به لختی به شیوه های موروثی چسبیده باشند، اما این احتمال بیشتر است که تداوم راه و رسم گذشته بر دلایل کافی استوار باشد، همچنان که تحول نیز دلایل کافی و محکم خود را دارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر