30% OFF
نحو هندی و عربی

کتاب نحو هندی و عربی/ از آغاز آشنایی پژوهشگران اروپایی با معارف اسلامی و زبان و ادب تازی، چگونگی تکوین علم در میان مسلمانان و نخستین مراحل رشد و تکامل آن یکی از مسائل بسیار بحث برانگیز بوده است، و غالبا در این زمینه نیز مانند بسیاری از رمینه های علمی دیگر مسلمانان را ملهم و متاثر از آرا یونانیان دانسته اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر