30% OFF
زمانی که یک اثر هنری بودم

کتاب زمانی که یک اثر هنری بودم: دیدار مجدد ما از آنچه که حدس می زدم محبت آمیزتر بود. فیونا که معمولا، فقط به رو به رو و به دریا و یا بوم نقاشی نگاه می کرد و هرگز به پشت برنمی گشت، مرا که از دور به سویش می رفتم، دید. آیا فیونا منتظر من بود؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر