30% OFF
تنوع تجارب تجسمی

کتاب تنوع تجارب تجسمی: بدیهی است که درباره رنگهایی مجزا و منزوی کمتر سخن مس توان داشت؛ چرا که هر رنگ همواره در متن و محتوایی جایگزین است ، و با رنگهای دیگر و محیط مجاور خود روابط و تناسباتی برقرار می سازد، خواه در هنر و خواه در زندگی......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر