30% OFF
حزب ایران

کتاب حزب ایران/ سعادت ایران در استقرار رژیم دموکراسی است. هرج و مرج غیر قابل اجتناب روزهای اول دموکراسی ما و دیگران ندارد. منطق ثابت می کند و تاریخ نشان می دهد که عبور از رژیم دیکتاتوری به رژیم دموکراسی حقیقی بدون طی یک دوره بحرانی میسر نیست.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر