30% OFF
جامعه شناسی رمان

کتاب جامعه شناسی رمان: قصد بالزاک در این رمان، که مهم‌ترین اثری است که در اواخر خود منتشر کرده، توصیف تراژدی زمینداری بزرگ اشرافی و در حال مرگ بوده است. این رمان به صورت اساس و پایه‌ی سلسله آثاری در نظر گرفته شده که در آنها بالزاک فروپاشی فرهنگ اشرافی را در پی پیشرفت‌های سرمایه‌داری توصیف می‌کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر