30% OFF
مویزی در آفتاب

کتاب مویزی در آفتاب/ در ایران بسیارند نمایش نامه هایی که ترجمه شده اند در حالی که نه مهم بوده اند و نه در میان آثار نویسنده شان جایگاهی داشته اند. بسیارند نمایش نامه هایی که چنان در سیر ترجمه تحریف شده اند و تغییر شکل یافته اند که استناد به آن ها تنها ما را به تاریخی جعلی از ادبیات نمایشی می رساند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر