30% OFF
قدم اول نظزیه انتقادی

کتاب قدم اول/ نظریه انتقادی/ ویکتور اشکلوفسکی مفهوم "آشنایی زدایی" را در راستای تحلیل خود از زبان ادبی مطرح کرد. این تعبیر حاکی از "غریب گردانی" وقایع و اشیای روزمره به گونه ای است که در نظر ما تازه جلوه کنند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر