30% OFF
اسیر کوچک

کتاب اسیر کوچک: بچه های رزمنده در آسایشگاه کوچکتری در مقابل ما به سر می بردند. تعدادی از آن ها هم در بین ما به سر می بردند و عراقی ها نمی دانستند که این بچه ها رزمنده اند. وضعیت جسمی بعضی از آن ها خوب نبود و نیاز به کمک داشتند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر